Който Кристиан не носи кръст

Носенето на кръст е традиция сред православните християни, вярващите смятат това за необходимост. Някои смятат, че кръстът е защитен амулет, който предпазва от повреди и злото око. Тенденцията е много популярна, но не всички християни носят кръста. Сред тях са баптисти, православни гърци и някои други групи.

Които техните християни не носят кръстове

Следните хора принадлежат към група хора, които не носят такова верую на телата си:

  • Баптисти.
  • Православни гърци.

Списъкът включва също калвинисти и адвентисти.

Защо баптистите избягват кръстове

Много хора знаят, че баптистите следват заповедите, които казват, че трябва да избягвате да се покланяте на нещо или някого. Според тях той стана като обект на поклонение на вярващите, които принадлежат към християнството. Тези хора вярват, че Исус Христос е част от Бога. И според Библията Исус не е бог, по-скоро е като Бог. Исус е син на Бог, той е първородният, което означава, че има начало, докато Бог няма начало. Освен това, много важен факт за баптистите е, че Библията не посочва изрично, че вярващите трябва да носят кръста.

Помощ! Според баптистите кръстът е символ на разпятието и мъченията, защото Исус Христос бил екзекутиран от римските легиони върху него.

Защо православните гърци не поставят кръст

В сравнение с Русия, гърците станаха християни по-рано. И властите не насърчаваха религията, а гърците бяха постоянно преследвани, измъчвани, изгаряни кръстове, ако отказват да се поклонят. Има мнение, че ако човек изповядваше вяра, той носеше верую на врата си. Например Прокопий. С времето християните също започнали да пълнят кръстосани татуировки на гърдите си. Моля, обърнете внимание, че коптите все още правят изображения на кръстове на ръцете си.

Според мюсюлманските закони, в случай на неочаквана смърт, човек има право да бъде погребан според обичаите на християните. Тогава населението на Гърция започнало да носи медальони, изобразяващи разпятие. Но след това спряха да носят кръстове или правеха съответната символика върху тялото. Според тях в процеса на кръщението вече е възможно да получите благословия под формата на защитен кръстосан амулет. В този момент на лицето се дава Светия печат, който прилича на кръст. Следователно, според гърците, вярващите не се нуждаят от никакви чар или парафиналия по тялото.

Трябва ли да нося кръст на тялото си?

Това е индивидуално решение на всеки човек. В светата книга не се споменава, че тя трябва да се носи или че е била носена от първите християни. Но в същото време няма нито една заповед, която да казва, че е забранено да се носи. Да, по-рано се смяташе, че е грях и срам да се носи такъв талисман по тялото, защото се смяташе за символ на разпятието, но Библията няма причина за тези твърдения. Фактът, че той е талисман и дава защита срещу злото око, не е доказан, защото според легендите на християните Бог дава необходимата защита по всяко време и навсякъде и никой талисмани не може да повлияе на това.

Можете да носите такъв талисман, ако човек го харесва и той разбира какво означава да носи кръста - фраза, която някога е казал Исус Христос. И можете да повярвате в Бог, без да носите талисман по тялото. Но символ може да стане източник на защита, ако вярвате в Бог.