วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมห่วงโซ่อาหาร (พิมพ์ได้ฟรี) - Little Bins for Little Hands

พืชและสัตว์ที่มีชีวิตล้วนต้องการพลังงานเพื่อดำรงชีวิตบนโลก สัตว์ได้รับพลังงานจากการกินอาหาร และพืชสีเขียวสร้างอาหารเองผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ค้นหาวิธีแสดงการไหลของพลังงานนี้ด้วยห่วงโซ่อาหารง่า...

สร้างกังหันลม - ถังขยะเล็กๆ สำหรับมือเล็กๆ

ตามธรรมเนียมแล้วกังหันลมใช้ในฟาร์มเพื่อสูบน้ำหรือบดเมล็ดพืช กังหันลมหรือกังหันลมในปัจจุบันสามารถนำพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ค้นหาวิธีทำกังหันลมของคุณเองที่บ้านหรือในห้องเรียนจากถ้วยกระดาษและหลอด สิ...

เลื่อนขึ้นไปด้านบน