Addurniadau Siâp Nadolig Argraffadwy - Biniau Bach ar gyfer Dwylo Bach

Mwynhewch y tymor gwyliau eleni gydag addurniadau Nadolig cartref hwyliog! Mae'r addurniadau siâp Nadolig hyn yn hawdd i'w gwneud gyda'n templed addurn Nadolig rhad ac am ddim. Gofynnwch i'r plant wneud eu haddurniadau gwyliau eu hunain i'w hongian ar y goeden neu yn yr ystafell ddosbarth. Mae amser y Nadolig yn gyfle llawn hwyl ar gyfer prosiectau crefft ac addurniadau wedi'u gwneud â llaw gyda phlant.

ARGRAFFIADAU NADOLIG I BLANT

SIAPAU ADRAN NADOLIG

Pa siapiau ydych chi'n meddwl amdanyn nhw fel siapiau Nadolig? Wrth gwrs, baubles neu siapiau sffêr sy'n dod i'r meddwl yn gyntaf! Ond mae llawer mwy o siapau i'w harchwilio gyda'r gweithgaredd addurniadau Nadolig hwn.

Cael y plant i gymryd rhan drwy siarad am yr hyn maen nhw'n ei weld…

 • Pa siapiau maen nhw'n eu hadnabod?
 • >Ydy ochrau'r addurniadau yr un peth?
 • Sawl ochr sydd gan bob addurn?
 • Ble arall maen nhw wedi gweld y siâp yma?

HEFYD GWIRIO ALLAN: Gweithgareddau Mathemateg Nadolig

Mae ein gweithgareddau Nadolig wedi'u cynllunio gyda chi, y rhiant neu'r athro, mewn golwg! Hawdd i'w sefydlu, yn gyflym i'w wneud, dim ond 15 i 30 munud y bydd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau'n ei gymryd i'w cwblhau ac maent yn llawer o hwyl! Hefyd, mae ein rhestrau cyflenwadau fel arfer yn cynnwys deunyddiau rhad ac am ddim y gallwch eu cyrchu gartref! Gadewch i ni ddechrau arni…

ADURNIADAU DIY SIAP NADOLIG

BYDD ANGEN:

 • Templedi Addurniadau Nadolig Argraffadwy (gweler isod)
 • Sharpies neu Farcwyr
 • Glud
 • Llinyn

SUTI WNEUD ADRANIADAU SIAP NADOLIG

Ar gyfer y ddau brosiect arall yn y fideo cliciwch ar y dolenni isod:

 • Thaumatropes Nadolig
 • Peppermint Paper Spinner

CAM 1: Lawrlwythwch ac argraffwch eich Templed Addurn Nadolig rhad ac am ddim isod.

CAM 2: Torrwch allan bob siâp addurn. Yna lliwiwch yr addurniadau papur.

CAM 3: Plygwch yr addurn wrth y llinellau bras a dod â'r ochrau at ei gilydd. Atodwch gyda glud.

CAM 4: Ychwanegwch linyn a hongian eich addurniadau siâp Nadolig.

MWY O WEITHGAREDDAU NADOLIG HWYL

 • Arbrofion Gwyddoniaeth y Nadolig7
 • Syniadau Calendr Adfent
 • Syniadau LEGO Nadolig
 • Addurniadau Nadolig DIY i Blant
 • Gweithgareddau Pluen Eira
 • Gweithgareddau STEM Nadolig

ARGRAFFIADAU NADOLIG I'W HARGRAFFU

Cliciwch ar y llun isod neu ar y linc am fwy o weithgareddau Nadolig hawdd i blant.

Sgrolio i'r brig