گیاهان & حیوانات

بخش هایی از فعالیت های یک گیاه - سطل های کوچک برای دست های کوچک

وقتی به بهار فکر می کنم، به کاشت بذر، رشد گیاهان و گل ها و همه چیز در فضای باز فکر می کنم! با این فعالیت آسان STEAM (علم + هنر!) 5 قسمت اصلی گیاه و عملکرد هر یک را به بچه ها آموزش دهید. از لوازم هنری...

آزمایش جوانه زنی بذر - سطل های کوچک برای دست های کوچک

مشاهده رشد دانه ها یک پروژه علمی شگفت انگیز برای کودکان است. آزمایش جوانه‌زنی بذر ما به بچه‌ها اجازه می‌دهد تا از نزدیک ببینند که یک دانه چگونه رشد می‌کند و واقعاً چه اتفاقی در زیر زمین می‌افت...

اسکرول به بالا