Pogoji uporabe

Uvod

Uporaba našega spletnega mesta je predmet naslednjih pogojev uporabe, ki se občasno spreminjajo (»pogoji«). Pogoje morate prebrati skupaj s kakršnimi koli določili, pogoji ali zavrnitvami odgovornosti, navedenimi na straneh našega spletnega mesta. Prosimo, da natančno preberete pogoje. Pogoji veljajo za vse uporabnike našega spletnega mesta, vključno brez omejitev z uporabniki, ki so brskalniki, kupci, trgovci, prodajalci in/ali avtorji vsebine. Če dostopate do te spletne strani in jo uporabljate, sprejemate in se strinjate, da vas zavezujejo pogoji in naš pravilnik o zasebnosti ter da ste v skladu z njimi. Če se ne strinjate s pogoji ali našo politiko zasebnosti, nimate pooblastila za dostop do našega spletnega mesta, uporabe katere koli storitve našega spletnega mesta ali oddaje naročila na našem spletnem mestu.

Uporaba našega spletnega mesta

Strinjate se, da boste našo spletno stran uporabljali za zakonite namene in ne za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene, vključno brez omejitev s kršitvijo katerega koli zakona o intelektualni lastnini ali zasebnosti. Če se strinjate s pogoji, izjavljate in jamčite, da ste vsaj polnoletni v vaši državi ali provinci stalnega prebivališča in ste pravno sposobni skleniti zavezujočo pogodbo.

Strinjate se, da ne boste uporabljali naše spletne strani izvajati kakršne koli dejavnosti, ki bi predstavljale civilno ali kazensko dejanje ali kršile kateri koli zakon. Strinjate se, da ne boste poskušali posegati v omrežje ali varnostne funkcije našega spletnega mesta ali pridobitinepooblaščen dostop do naših sistemov.

Strinjate se, da nam boste posredovali točne osebne podatke, kot so vaš e-poštni naslov, poštni naslov in drugi kontaktni podatki, da lahko dokončamo vaše naročilo ali po potrebi stopimo v stik z vami. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili svoj račun in podatke. Pooblaščate nas za zbiranje in uporabo teh podatkov za stik z vami v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

Splošni pogoji

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo storitev komur koli, kadar koli in iz katerega koli razloga . Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb spletnega mesta, vključno z ukinitvijo, spremembo, začasno prekinitvijo ali ukinitvijo katerega koli vidika spletnega mesta kadar koli in brez predhodnega obvestila. Za uporabo naše spletne strani lahko uvedemo dodatna pravila ali omejitve. Strinjate se, da boste redno pregledovali pogoje in vaš nadaljnji dostop ali uporaba našega spletnega mesta pomeni, da se strinjate s kakršnimi koli spremembami.

Strinjate se, da vam ali kateri koli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršne koli spremembe, začasno ustavitev ali ukinitev našega spletnega mesta ali katere koli storitve, vsebine, funkcije ali izdelka, ki je na voljo na našem spletnem mestu.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Povezave do spletnih mest zunaj našega spletnega mesta ali do njih so namenjene priročnosti samo. Ne pregledujemo, podpiramo, odobravamo ali nadziramo in nismo odgovorni za nobena spletna mesta, povezana z ali do našega spletnega mesta, vsebine teh spletnih mest, tretjih oseb, ki so tam imenovane, ali njihovihizdelkov in storitev. Povezovanje s katerim koli drugim spletnim mestom je izključno na vašo odgovornost in ne bomo odgovorni za kakršno koli škodo v povezavi s povezovanjem. Povezave do spletnih mest s programsko opremo, ki jih je mogoče prenesti, so samo zaradi priročnosti in nismo odgovorni za kakršne koli težave ali posledice, povezane s prenosom programske opreme. Uporabo kakršne koli prenesene programske opreme urejajo pogoji morebitne licenčne pogodbe, ki je priložena programski opremi ali je priložena programski opremi.

Vaši osebni podatki

Oglejte si naš pravilnik o zasebnosti, če želite izvedeti več o kako zbiramo, uporabljamo in delimo vaše osebne podatke.

Napake in opustitve

Upoštevajte, da lahko naše spletno mesto vsebuje tipkarske napake ali netočnosti in morda ni popolno ali aktualno. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak, netočnosti ali opustitev ter do spremembe ali posodobitve podatkov kadarkoli, brez predhodnega obvestila (tudi po oddaji naročila). Takšne napake, netočnosti ali opustitve se lahko nanašajo na opis izdelka, ceno, promocijo in razpoložljivost, zato si pridržujemo pravico do preklica ali zavrnitve katerega koli naročila, oddanega na podlagi napačnih informacij o ceni ali razpoložljivosti, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Ne obvezujemo se, da bomo posodabljali, spreminjali ali pojasnjevali informacije na naši spletni strani, razen če to zahteva zakon.

Zavrnitev odgovornosti in omejitev odgovornosti

Prevzemate vseodgovornost in tveganje v zvezi z vašo uporabo našega spletnega mesta, ki je na voljo »takšno kot je«, brez kakršnih koli jamstev, zastopanj ali pogojev, izrecnih ali implicitnih, v zvezi z informacijami, do katerih dostopate z našega spletnega mesta ali preko njega, vključno brez omejitev z vsemi vsebino in materiale ter funkcije in storitve, ki so na voljo na naši spletni strani, vse pa so na voljo brez kakršnih koli garancij, vključno z, vendar ne omejeno na garancije glede razpoložljivosti, točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsebine ali informacij, neprekinjenega dostopa in morebitnih garancij lastninske pravice, nekršitve, primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen. Ne jamčimo, da bo naše spletno mesto ali njegovo delovanje ali vsebina in gradivo storitev, ki so na voljo, pravočasno, varno, neprekinjeno ali brez napak, da bodo napake odpravljene ali da bodo naša spletna mesta ali strežniki, ki omogočajo naše spletno mesto so brez virusov ali drugih škodljivih komponent.

Naše spletno mesto uporabljate izključno na lastno odgovornost in prevzemate polno odgovornost za vse stroške, povezane z vašo uporabo našega spletnega mesta. Ne bomo odgovorni za kakršno koli škodo, povezano z uporabo našega spletnega mesta.

V nobenem primeru ne bomo mi, naše podružnice, naši ali njihovi ustrezni ponudniki vsebine ali storitev, ali kateri koli od naših ali njihovih zadevni direktorji, uradniki, zastopniki, izvajalci, dobavitelji ozvam zaposleni odgovarjajo za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno, posledično, eksemplarično ali kaznovalno škodo, izgube ali vzroke tožbe ali izgubljeni prihodek, izgubljeni dobiček, izgubljeno poslovanje ali prodajo ali katero koli drugo vrsto škode, ne glede na to, ali temelji na pogodbe ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali drugega, ki izhaja iz vaše uporabe ali nezmožnosti uporabe ali delovanja našega spletnega mesta ali vsebine, gradiva ali funkcionalnosti prek našega spletnega mesta, tudi če smo obveščeni o možnost takšne škode.

Določene jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve odgovornosti ali izključitve ali omejitve določene škode. V takšnih jurisdikcijah nekatere ali vse zgornje zavrnitve odgovornosti, izključitve ali omejitve morda ne veljajo za vas in naša odgovornost bo omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje zakon.

Odškodnina

Vi se strinjate, da nas boste branili in odškodovali ter nas in naše podružnice ter naše in njihove zadevne direktorje, uradnike, zastopnike, izvajalce in zaposlene zaščitili pred kakršnimi koli izgubami, obveznostmi, zahtevki, stroški (vključno s pravnimi stroški) na kakršen koli način, ki izhajajo iz , povezane z ali v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta, vašo kršitvijo pogojev ali objavo ali prenosom katerega koli gradiva na spletnem mestu ali prek njega, vključno z, vendar ne omejeno na, katere koli tretje osebe, ki trdi, da katere koli informacije ali gradiva ki ste jih posredovali kršiteglede lastninskih pravic tretjih oseb.

Celotna pogodba

Pogoji in vsi dokumenti, ki so v njih izrecno navedeni, predstavljajo celotno pogodbo med vami in nami v zvezi s predmetom pogojev in nadomeščajo kateri koli predhodni dogovor, dogovor ali dogovor med vami in nami, ustno ali pisno. Tako vi kot mi potrjujemo, da se pri sklepanju teh pogojev niti vi niti mi nismo zanašali na nobeno izjavo, zavezo ali obljubo, ki jo je dal drugi ali implicitno iz česar koli, kar je bilo rečeno ali napisano med vami in nami pred temi pogoji, razen kot je izrecno navedeno v pogojih.

Odpoved

Naša nezmožnost uveljavljanja ali uveljavljanja katere koli pravice ali določbe v pogojih ne bo pomenila odpovedi taki pravici ali določbi. Naša odpoved kakršnemu koli neizpolnjevanju obveznosti ne bo pomenila odpovedi morebitnemu poznejšemu neizpolnjevanju obveznosti. Nobena naša opustitev ne velja, razen če vam je pisno sporočena.

Naslovi

Vsi naslovi in ​​naslovi v tem dokumentu so samo zaradi priročnosti.

Ločljivost

Če kateri koli pristojni organ ugotovi, da je katera koli določba pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, bo taka določba v tem obsegu ločena od preostalih pogojev, ki bodo še naprej veljavni in izvršljivi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakona.

Vprašanja ali pomisleki

Vsa vprašanja, komentarje in povratne informacije nam pošljite na"[email protected]"

Pomakni se na vrh