Kỹ sư Jr.

Thử thách STEM nhanh

Khi thời gian có hạn và ngân sách eo hẹp, chúng tôi có các hoạt động STEM TUYỆT VỜI, rẻ, và nhanh chóng mà bọn trẻ sẽ thích thử nghiệm. Cho dù bạn có 30 phút hay cả ngày, những thử thách STEM tiết...

Phòng thí nghiệm lọc nước

Có lọc được nước bẩn bằng hệ thống lọc nước không? Tìm hiểu về quá trình lọc và tự làm bộ lọc nước tại nhà hoặc trong lớp học. Tất cả những gì bạn cần là những vật dụng đơn giản và một ít nước bẩn mà...

Cuộn lên đầu trang