Младши научен сътрудник

Експеримент с издигаща се вода - Малки контейнери за малки ръце

Запалете огъня под науката в средното училище и го нагорещете! Поставете горяща свещ във водата и наблюдавайте какво ще се случи с нея. Изследвайте как топлината влияе върху налягането на въздуха за е...

Безплатни работни листове за научни експерименти за отпечатване - Little Bins for Little Hands

Когато децата ви са готови да разширят научния експеримент, опитайте тези безплатни работни листове за научни експерименти за отпечатване ! Включени са и стъпките на научния метод и бърза научна инф...

Експеримент "Потъване или плаване" - Малки кошници за малки ръчички

Лесна и забавна наука с експеримент за потъване или плаване. Отворете хладилника и чекмеджетата на килера и ще имате всичко необходимо, за да проверите какви предмети потъват или плават във водата с о...

Превъртете към горе