Наука за околната среда

Дейност за хранителната верига (за безплатно отпечатване) - Малки кошнички за малки ръчички

Всички живи растения и животни се нуждаят от енергия, за да живеят на Земята. Животните получават енергия, като се хранят с храна, а зелените растения произвеждат своя собствена храна чрез процеса на...

Изграждане на вятърна мелница - Малки кошници за малки ръце

Традиционно вятърните мелници са били използвани във фермите за изпомпване на вода или смилане на зърно. Днешните вятърни мелници или вятърни турбини могат да използват енергията на вятъра за генерира...

Превъртете към горе