පාස්කු

ළමුන් සඳහා පාස්කු සංවේදී ක්‍රියාකාරකම් - කුඩා අත් සඳහා කුඩා බඳුන්

කුඩා ළමුන් සඳහා විනෝදජනක සහ සරල පාස්කු සංවේදී ක්‍රීඩාව! සංවේදී ක්‍රීඩාව මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයේ එතරම් වැදගත් කොටසකි! ඊට අමතරව විවිධ තේමා, වාර සහ නිවාඩු දින සඳහා සංවේදී වාදනය කිරීම ඉතා විනෝදජනකයි. අපි අප...

පාස්කු ජෙලි බෝංචි විසුරුවා හැරීම අත්හදා බැලීම - කුඩා අත් සඳහා කුඩා බඳුන්

මෙම වාරයේ ඉක්මන්, පහසු සහ මිල අඩු කැන්ඩි විද්‍යා ක්‍රියාකාරකම් සමඟින් පාස්කු විද්‍යාව ගවේෂණය කරන්න. මේ වසරේ දරුවන් සමඟ ජෙලි බෝංචි දියකර හැරීමේ අත්හදා බැලීමක් උත්සාහ කරන්න. ප්‍රියතම පාස්කු කැන්ඩි එක...

පාස්කු STEM ක්‍රියාකාරකම් - කුඩා අත් සඳහා කුඩා බඳුන්

ළමයින් හෝ කනිෂ්ඨ විද්‍යාඥයින් සඳහා හොඳම පාස්කු STEM ක්‍රියාකාරකම් සමඟින් මෙම වාරයේ පාස්කුවට ගණන් කිරීම! පාස්කු STEM අභියෝගයට ගණන් කිරීම සඳහා අප හා එක්වන්න සහ විශිෂ්ට STEM අදහස් කිහිපයක් සමඟ සෙල්ලම් කර...

පාස්කු විද්‍යාව සඳහා ක්‍රිස්ටල් බිත්තර වගා කරන්න

පළිඟු බිත්තර වර්ධනය කරන්න! නැතහොත් අවම වශයෙන් මෙම වසන්තයේ දී පිරිසිදු පාස්කු රසායන විද්‍යා ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ස්ඵටික බිත්තර කටු වවන්න. මෙම ලස්සන ස්ඵටික වර්ධනය කිරීම ඔබ සිතනවාට වඩා පහසුය. ඊට අමතරව, අධි...

කිරිගරුඬ පාස්කු බිත්තර තෙල් සහ විනාකිරි - කුඩා අත් සඳහා කුඩා බඳුන්

ඔබට මේ වසරේ ඔබේ පාස්කු බිත්තර සායම් කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණයෙන්ම නව මට්ටමකට ගෙන යාමට අවශ්‍ය නම්, තෙල් සහ විනාකිරි විද්‍යාව සමඟ විනෝද වීමට සූදානම් වන්න! ඔබේ අතේ විද්‍යා ලෝලියෙක් සිටී නම්,  ඔබ ඉගෙ...

ඉහළට යන්න